Haberler

Mülkiyet Hakkı ile Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Mülkiyet Hakkı ile Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, “kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak kazanılan artan hisse bedelinin ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği” iddialarına ilişkin yapılan başvuruyu 10.05.2022 tarihli kararı ile neticelendirerek; başvuruculardan biri yönünden Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİ ve Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİ sonucuna varmıştır. Söz konusu karar, 29.06.2022 tarih ve 31881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tutuklama Tedbirine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Tutuklama Tedbirine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 7/4/2022 tarihinde, M.U.’nun 2020/18546 numaralı başvurusunda, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.

Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimler ve İzin Başvuruları Hakkında Tebliğ

Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimler ve İzin Başvuruları Hakkında Tebliğ

Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.