Kariyer

Ziyaretçilerimiz, sitemizin Kariyer bölümüne özgeçmiş bilgilerini bırakarak, Erikel & Partners Avukatlık Ortaklığı’nın bir parçası olma isteklerini bize iletebilirler.

Kişisel verilerin gizliliği bizim için önemlidir. İşbu Gizlilik Bildirimi, iş başvuru ve işe alım süreçleri kapsamında bize vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi, Erikel & Partners Avukatlık Ortaklığı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) kapsamında nasıl işlediğimizi açıklamaktadır.

Kişisel verilerinizi bizimle birlikte çalışma iradeniz ve müracaatınız İçin, ayrıca da ilerleyen dönemde sizin için uygun olabileceğini düşündüğümüz açık pozisyonlar olması durumunda sizinle tekrar irtibata geçilmesi amacıyla kullanabiliriz Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Erikel & Partners Avukatlık Ortaklığı olarak, ofisimize veya internet sitemize yaptığınız ziyaretler sırasında, fiziksel veya çevrimiçi başvuru formları, yüz yüze görüşmeler ve benzeri sözlü, yazılı ya da elektronik vasıtalarla aşağıdaki bilgileri toplamaktayız:

Ad, soy ad, iletişim bilgileriniz,

Eğitim, staj ve kariyer gelişiminize ilişkin bilgiler,

İstihdama uygunluğunuzu denetlemek amacıyla referanslarınızdan ve güvenlik/güvenirlik taraması sonucu elde ettiğimiz bilgiler

Başvuru formu ile sağladığınız kişisel verileriniz, özgeçmişiniz ve bunların içeriği

Ofisimize yaptığımız ziyaretler sırasında diğer kapalı devre güvenlik kamera sistemi (CCTV) aracılığıyla elde edilen görsel kayıtlar

İş başvurunuz kapsamında hakkınızda talep edebileceğimiz diğer bilgiler

Kişisel verilerinizi işlerken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Üçüncü bir kişi hakkında bize bilgi sağlamadan önce (örneğin acil durumda iletişim kurulacak kişinin iletişim bilgileri), söz konusu kişiyi KVKK kapsamında usulüne uygun olarak bilgilendirmeniz ve gerekiyorsa verilerinin işlemesi için rızasını almanız gerekmektedir.

Bu kapsama işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesinde bulunan haklara sahipsiniz ve bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen şartlara uygun şekilde, [email protected]  adresinde e-posta göndererek veya aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak bize iletebilirsiniz: