Çalışma Alanları

Tüketici Hakları Hukuku

Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında gerçekleştirilen işlemler tüketici işlemi olup bu kişiler arasındaki ilişkileri inceleyen hukuk dalı tüketici hukuku olarak adlandırılmaktadır.

Tüketicilerin mal ve hizmet piyasalarında yaptıkları hukukî işlemlerde girişimciler tarafından sömürülmelerinin önlenmesini hedefleyen düzenlemeler kadar, tüketicilere sunulan mallarda zorunlu standartlar öngören, besinlerin üretiminde bazı kimyevî maddelerin kullanılmasını yasaklayan düzenlemeler de onların korunmasına yöneliktir. Bu bakımdan tüketicileri korumaya yönelik düzenlemelerin tek bir hukuk dalına ilişkin kanunlara indirgenmesi mümkün değildir. Nitekim tüketici, birçok ülkede yıllarca genel hukuk sistemi içinde Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku gibi çeşitli hukuk dallarına ait kurallarla da korunmuştur.

Son yıllarda gelişen e-ticaret ve buna bağlı olarak online satışların artmasıyla birlikte tüketicinin haklarının korunması gerekliliği önemli ölçüde artmıştır. Alışverişin ve tüketimin arttığı günümüzde Tüketici Hakları Hukuku da buna paralel olarak önem kazanmaktadır. Tüketici hukuku; kamu yararı ön planda tutularak tüketicinin sağlığını, güvenini, ekonomik çıkarlarını korumayı hedeflemektedir.

Tüketicilerin ekonomik hayatlarını daha çok koruyabilmek, mal ve hizmetlere kalite ve ticarete düzen getirebilmek için devamlı olarak yenilenen ve gelişen bu hukuk dalında Erikel & Partners Avukatlık Bürosu, hem tüketici, hem de üreticilerle karşılaşılan sorunları çözüme ulaştırma konusunda profesyonel danışmanlık, arabuluculuk ve dava yoluyla avukatlık hizmeti vermektedir.