Marka, Patent ve Fikri Haklar Hukuku

Marka, patent ve fikri haklar hukuku, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu hakları ifade eder. İnsan zekâsının ve zihinsel yaratıcılığın ortaya çıkarmış olduğu entelektüel birikimin, müzikten, edebiyata, endüstriyel tasarımlardan bilimsel buluşlara kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde yer alan düşünce ve ürünleri içeren kavramlar Fikri Mülkiyet Hakları kapsamı içine alınmaktadır.

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin, dijital pazarlamanın ve e-ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiştir.

Marka, tasarım ve patent hakkı başta olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması işlemlerini ilgili mevzuata uyumlu şekilde gerçekleştiren şirketler, rekabetin yüksek olduğu pazarlarda her zaman bir adım öne geçmektedirler.

Erikel & Partners Avukatlık Bürosu olarak; uzman kadromuz ile birlikte farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler ile marka, tasarım, patent veya eser sahibi bireylere fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili, korunması, marka hükümsüzlüğü, marka tecavüzü, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve korsan ile mücadele gibi marka, patent ve fikri haklar hukukunun her alanında profesyonel hizmet vermekteyiz.