Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku

Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku, yapılaşmayı ve imar hukukunu ilgilendiren, önemli hukuk alanlarından birisi olup, 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" bu hukuk dalının temel kaynağını oluşturmaktadır.

Erikel & Partners Avukatlık Bürosu olarak, Koruma Kurulu Kararlarının iptali başvuruları ve davaları, tescil kararının iptali başvuruları ve davaları, varlıkların derecelendirilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, koruma bölge kurulları tarafından alınan kararlara yapılacak idari itirazlar, mevzuat kapsamındaki taşınmazlarla ilgili uygulamalara ve izinlere dair idari başvurular, mevzuat kapsamındaki taşınmazlarla ilgili gerekli izinlerin alınmasında hukuk danışmanlığı, mevzuata aykırılık sebebiyle uygulanan idari ve cezai yaptırımlara karşı hukuki başvurular, mevzuat kapsamındaki taşınmazların kamulaştırılmasından kaynaklanan davalarda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.