Çalışma Alanları

Enerji Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku, bankaların kuruluşunu, örgüt yapılanmasını, faaliyete geçmesini ve faaliyet konularını, denetlenmesini, sona ermesini düzenler. Bankacılık Hukukunun en önemli ve geniş kapsamlı faaliyet alanlarından birisi bankacılık işlemleridir.

Bankacılık işlemleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununda düzenlenmiş olup, kamu tüzel kişiliğine haiz ve özerk bir kuruluş olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından denetlenmektedir.

Finans Hukuku ise; para, kredi, tahvil, faktoring işlemleri gibi konuların kurallarını belirleyen oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Bankacılık Hukuku ile Finans Hukuku bu bağlamda birbirinden ayrılamaz, birbirini tamamlayıcı kavramlardır.

Erikel & Partners Avukatlık Bürosu olarak, Bankacılık ve Finans Hukuku alanında müvekkillerimize, ipotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalarda, kredi sözleşmelerinde, Leasing ve Faktoring sözleşmelerinde, Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu ve TMSF ile ilgili hukuki işlemlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.