Enerji Hukuku

Enerji, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olup, sanayinin, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin, modern bir yaşamın baş aktörü konumundadır. İçinde bulunduğumuz çağda enerji, insanlığın her türlü hizmetinde kullanılmaktadır.

Erikel & Partners Avukatlık Bürosu olarak, elektrik, doğalgaz ve diğer enerji türlerinin alınması, satılması, nakledilmesi, depolanması, dağıtılması, geliştirilmesi, enerji kaynaklarının paraya çevrilmesi dahil, müvekkillerimize enerji sektörüne ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.